Závodní okruhový jachting

Vytvářet dobré zázemí a podmínky pro závodní okruhový jachting je hlavním posláním YC panCzech o.s. Snažíme se provozovat jachting jako sport v mezinárodním kontextu již od dětského věku. V současné době se věnujeme těmto lodním třídám: 
 

Optimist (dětská přípravná třída)

O´pen BIC (dětská a mládežnická výkonnostní třída, jednoposádkový skif)

29er (dvojposádková mládežnická vysokovýkonnostní třída, dvojposádkový skif)

Flying Dutchman (dvojposádková výkonnostní třída pro dospělé)

Kajutové plachetnice (lodní třídy pro dospělé)

The goal is not to sail the boat, but rather to help the boat sail herself. (John Rousmaniere)

Cílem není plout lodí, ale spíše pomoci lodi aby plula sama.

Kontakt

YC PanCzech Za Rybníkem 711
Jesenice
252 42
Czech Republic
+420 603 740 167 (CZE)
+39 347 792 2782 (ITA)
+61 421 660 182 (AUS)
yc@panczech.cz